Aktivitetsprogram 2020 / 21

 
Skjoldhøj Mandeklub – aktivitetsprogram 2020 / 21

 
 
 
Mandag den 9. november: (Aflyst)
 
Foredrag ved Per B. Larsen
Vil fortælle om begrebet sorg og sorggruppers arbejde, både generelt og specielt ved Skjoldhøj Kirke.
 
 
Mandag den 7.december: (Udskudt)
 
Julefrokost er udskudt på ubestemt tid på grund af Cowi-19 situationen.
 
Mandag den 11. januar: (Udskudt)
 
Generalforsamling er udskudt på ubestemt tid på grund af Cowi-19 situationen.
 
Hvis der er nogen som er interesseret i bestyrelsesarbejde, er de velkommen til at melde sig.
 
Mandag den 8. februar: (Udskudt)
 
Foredrag er udskudt på ubestemt tid på grund af Cowi-19 situationen.
 
Foredrag ved Anders Grosen.
Nedslag om 43 år Handelshøjskolen ( universitetet )
Vil fortælle noget om, hvad et universitet er, sine forskningsaktiviteter og hertil knyttede sideaktiviter med bl.a. tidsskriftet Finans/invest og etablevering af et finasielt softwarefirma ( i dag Scanrate Finans System ) der er en udløber af et forskningsprojekt om obligationer.
 
 
 
 
 
Der tages forbehold for eventuelle justeringer af programmet i årets løb.


Bestyrelsen 

Mandeklubben Skjoldhøj

Til nye medlemmer kan vi fortælle at det koster 100 kr. om året at være medlem af Skjoldhøj Mandeklub.Skjoldhøj sognegård
Normalt holder vi møder i Skjoldhøj kirkes sognegård, eller mødes ved Skoldhøj kirke ifm. udflugter.
Er der mulighed for det, serverer vi kaffe/the og brød for 20 kr.  


Baseret på egenbetaling
Udover årskontingent og kaffepenge er klubbens aktiviteter baseret på egenbetaling - med et muligt tilskud fra kassereren.
Desuden foregår kørsel i privatbiler.
Fører afregner direkte med passagererne baseret på 2 kr. pr. km.
Betaling til Mandeklubben må gerne ske fra netbank!
 
Regnr.: 1981
Kontonummer: 4392203880
 
Tilmelding nederst midt på forsiden (gule felt)! 
 
 
 
Ekstraordinær aktivitet i Mandeklubben
 
Busturen til Hamborg blev afviklet som
planlagt 
 
 
 
 
Busturen til Hamburg
  
Søren Klüver | Mejløvænget 26, TILST - Danmark | Tlf.: 42406952 | sorenkly@gmail.com